CV de Naachraove   |   Programma   |   Foto's   |   Contact

Historie


CV de Naachraove is opgeriech ien 't jaor 1974. 't Waor op 'nne gezellige naodenoon ien oes jeughoes " 't Patronaat" aon de Breusjtersjtraot ien Esjde, wie op ens ne zaag "zowwe vier 'n Vasjtelaovensveriniging opriechte?" Zoe gezaag, zoe gedoein en Peter Wolfs, Folker v. Caldenborgh, Hennie Janssen en Boudewijn Jacob gienge direk aon de geng en tiege d'n aovend waore vieftien maan gevoengde en de now veriniging koes op zeuk goen nao 'nne sjoene naom. Saome mt Corry en Nico Wijnands van 't Patronaat woerd 'nne priesvraog oetgesjrieve vuur de sjoenste naom vuur de veriniging. 't Woerd "De Naachraove" , gewoen umdat de jonges diks tot laot ien de "naach" oengderwg waore De iersjte zietting woerd gehaawe en de hoengderde luij die waore koeme loore, ammezeerde ziech, hawwe sjpas en plezeer en eederein waor erreg kontent.

Es iersjte Prins woerd oetgeroope Jos Wiersma. Doer de bow vaan 't Cultureel Centrum, sjus oppe plaots vaan 't Patronaat, moeste v'r oetloore nao 'nne nowwe zaol en dat woerd de Mange ien de Krksjtraot, bie Huub Vranken. Hie begoeste De Naachraove riechtig te greuije. Mt 'nne groete merci aon Huub koes val mie georganiseerd wurde en de sjatkiesj vulde zich mie en mie. 't Iersjte jubileum ('t ellef jaorig besjtoen) mt Prins Peter Wolfs, ne vaan de opriechters van de Naachraove, woerd daan aoch geveerd mit vl alaafs. En dow waor 't miesde Mange verkochde Naachraove moeste weer op zeuk nao 'nne nowwe zaol, mer, gelkkig, Bert en Marjo Lacroix gienge weijer mt de kaffee The White Horse, zie waore blij mt oes en gruuts en vier koeste ien de zaol blieve.

't Gieng vaan good nao bter nao bisj, meh. op ens.de kaffee en de zaol woerte verkoch aon de gemengte Esjde en De Naachraove sjtonge oppe sjtraot. nondedju. En aoch nog sjus vuur oes twiede jubileum (2 kier ellef jaorig besjtoen) Nondedju. Goddaank, de gemengte Esjde gaof permissie um ien de zaol 't twiede jubileum te veere. Mt Prins Nol Tossings woerd dat e magnifiek ft, mer 't waor 't lisjte ft ien de Krksjtraot. Op nao de Vroenhof daan, nao kaffee De Raetskelder bie Benny en Bertha van de Boorn. Saome mt Benny en Bertha is gesjtart mt de boetegewoene Boetezietting oppe Vroenhof. De Boetezietting is neet mie weg te diengke oet Esjde, formidabel Oengdertusse hebben Henny en Lara De Raetskelder uuvergenoeme en aoch bie Henny en Lara kinne vier oeze driej good viengde. Ien dieze Hoftempel haawe De Naachraove eeder jaor hun groete, magnifieke Proenkzietting en hun Prinsenbal.

Ien 't jaor 2005 koeste vier vuur d'n iersjte kier de Gemengteprins oetroope en dat waor Prins Huub Beks. Dat jaor waore vier de miesj gruutse veriniging oppe wreld, die saome mt de aander veriniginge vasjtelaovend ien Esjde op 'n formidabele meneer hebbe geveerd. Ien 2007 waor oes dreide jubileum ( 3 kier ellef jaorig besjtoen)

Es jubileumprins woerd oetgeroope Gerard Frijns, es Prins Ger 1. 't 3 kier ellef jaorig besjtoen is groets en jubelend geveerd mt 'n hiemels ft, mt es kiers op 't tuurtsje: de kuuninklijke oengdersjiing vuur Peter Wolfs, ne van de opriechters en vuurzietter van De Naachraove. Peter waor dow gaans verpoepzakt. De reseptie is hiel good bezeuk en vl veriniginge zien oes en oes jubilarisse perfisiat koeme wiengse. Dat jaor is aoch nog 'n hiel sjiek Prinsebal gehaawe. Eederein waor debie, neet te vergte hiel vl aad Prinse van de Esjdense veriniginge, ien hun prinsepak, dat gaof diet Prinsebal 'n hiel apaort kasjt.

Dat jaor organizeerden De Nachraove aoch nog 'nne Tiroler Aovend, mt de manslui ien lederhose en de vrollui waore verklid es riechtige Dirndl's. Aoch de haf liters beer waore neet weg te diengke op dieze aovend en 't woerd daan aoch e super en "wunderschn" ft. Vier diengke nog gre trk aon dat magnifieke jubileumjaor.

Mer vier geun wijjer, op nao 't volgende jubileum, mt eeder jaor de Proenkzietting, 't oetroope van de Prins, 't Prinsebal,, de Boetezietting en mt 't ophange van de Raof. Ien de optochte ien Esjde zien vier prezent ,vier trikke eeder jaor mt en eedere kier obbenuis prebeere vier get sjoens devaan te maoke mt oeze prinsewaoge en oes pekskes, momme en maskes. Daan bruije v'r bulkes oet en knuffels vuur de kiengder.

Vier bezeuke gre de ziettingen van oes bevruungde Esjdense vasjtelaoves-veriniginge en aoch d'n optoch van de sjoalkiengder. En eeder jaor opnui organizere vier de Boetezietting, saome mt Henny en Lara. 'n Gaanse now tradisie,die neet mie is weg te diengke oet oes sjoene Esjde.

Facebook CV de Naachraove